งานสั่งทำอื่นๆ

งานเชื่อมประกอบ งานพ่นสี งานไฟฟ้า หลังคาโรงจอดรถ