งานทาสี(Repainting)

งานทาสีต่างๆ ทั้งงานทาสีเหล็กและงานสีปูน