ใช้สำหรับห้ามล้อรถบรรทุกเวลาที่ต้องการจอดเพื่อทำการโหลดของขึ้นของหรือจอดรอ ทำจากเหล็กกันลื่นพร้อมมือจับสะดวกในการเคลื่อนย้าย