บันไดกันตก (Fall protection)

บันไดเหล็กพร้อมราวกันตกและลูกล้อสำหรับเคลื่อนย้าย