เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะทำงานในที่สูง