สายช่วยชีวิต

ใช้สำหรับงานที่มีความเสี่ยง เช่นขณะปฏิบัติงานที่อยู่ในที่สูงเป็นต้น