แผ่นกรองฝุ่นละออง ใช้ร่วมกับ 3M- 501

แผ่นกรองฝุ่นละออง ฟูมโลหะมาตรฐาน N 95 ใช้ร่วมกับฝาครอบ 3M- 501