หน้ากาก 3M 8210

เหมาะสำหรับงานเจียร ขัดสีรองพื้น ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ งานบรรจุหีบห่อ อุตสาหกรรมสิ่งทอ