หน้ากาก 3M รุ่น 9913V

ใช้สำหรับงานที่มีไอระเหย สารตัวทำละลาย เช่นงานพ่นสีทาสี งานเคลือบเงา งานฉีดยาฆ่าแมลง งานซ่อมบำรุง