ผ้าปิดจมูกคาร์บอน TG33W ( Face Mask Carbon )

ผ้าปิดจมูกคาร์บอน ป้องกันฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรค สารระเหย