หน้ากาก 3M - 8247

ใช้สำหรับงานที่มีไอระเหย สารตัวทำละลายได้แก่ งานพ่นสี ทาสี งานเคลือบเงา งานซ่อมบำรุง
ป้องกันสารเคมี