ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์

ใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และเชื้อโรค