ปลอกขาหนัง

ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันอันตราย ขณะทำงาน เช่น ป้องกันสะเก็ดไฟ