ที่คลุมรองเท้า ( Cover Shoes )

แบบใช้แล้วทิ้ง เหมาะสำหรับห้องคลีนรูม หรือสำหรับแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน
เพื่อป้องกันฝุ่นไม่ให้ปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์