รองเท้าเซฟตี้ TS 3013R

รูปแบบใหม่ สวมใส่สบายเท้า ป้องกันการลื่นได้ดี ขนาดของหัวเหล็กกว้างกว่าหัวเหล็กทั่วไป
หัวเหล็ก 200 จูล ตามมาตรฐาน มอก.523-2528