ถุงมือหนังอาร์กอน

ใช้สำหรับงานเชื่อม และงานอุตสาหกรรมทั่วไป