ถุงมือไนไตร โชว่า 656 ( Nitrile Gloves Showa 656 )

ป้องกันน้ำมัน สารเคมี ตัวทำละลาย