ถุงมือไนไตร ( Nitrile Gloves )

ป้องกันน้ำมัน สารเคมี หนา 15 mm. และ 18 mm.