ชุดป้องกันสารเคมี

ช่วยป้องกันร่างกายจากฝุ่นละอองและการซึมเปื้อนจากสารเคมี วัสดุผลิตจาก HDPE