ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์

ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ มีแบบสั้นและแบบยาว
ไม่เสริมซับในเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป