ถุงมือหนังท้อง

ถุงมือหนังท้องล้วน มีทั้งแบบยาวและแบบสั้นใช้สำหรับงานที่ต้องทำกับความร้อน เช่นงานเชื่อมเหล็กและงานอุตสาหกรรมทั่วไป