แว่นตา VISITOR

แว่นเซฟตี้เลนส์ใส เลนส์ Polycarbonate เคลือบ UV สามารถสวมทับแว่นสายตาได้