เลนส์ใส ป้องกันฝ้า ขาแว่นสีดำ สวมใส่เพื่อป้องกันดวงตาขณะปฏิบัติงาน